VvE    Vastgoed    Mijn VvE    Over Verboom    Contact
Vereniging van eigenaren


Professioneel beheer, groot woonplezier

Een Vereniging van Eigenaren heeft diverse taken en verantwoordelijkheden. Zo is er een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Tweemaal per jaar vindt er een vergadering plaats waarbij minimaal de helft plus één van alle eigenaren aanwezig moeten zijn. Natuurlijk is er ook tussentijdse afstemming via de post en de mail. In overleg met u worden beslissingen genomen over onderhoud, verzekeringen en rechten en plichten van de bewoners. Iedereen betaalt maandelijks een vaste bijdrage voor gezamenlijke kosten.

Wat komt er allemaal kijken bij professioneel beheer? Hieronder de diverse onderdelen:
- administratie (o.a. ledenregister, bijdragen eigenaren, infoverstrekking)
- financiën (o.a. begroting en jaarrekening, tussentijdse rapportage aan het bestuur)
- techniek (o.a. onderhoudscontracten,  herstelwerk, begeleiden meerjarenonderhoudsplan)
- secretariaat (o.a. organiseren vergaderingen, voorzitterschap, notulen, archiefwerk)
- verzekeringen (o.a. adviseren pakketkeuze/verzekeraar, afwikkelen schade)
- juridisch/bestuurlijk (o.a. naleving splitsingsakte, huishoudelijk reglement, overleg)


Een effectieve aanpak op alle onderdelen vraagt veel kennis en kunde. Verboom Vastgoedbeheer heeft het allebei in huis. Zowel om onafhankelijk te adviseren, als om daadwerkelijk te ontzorgen. Door bijvoorbeeld bepaalde taken uit handen te nemen. Goede keuzes kunnen veel voordeel opleveren en allerlei gedoe besparen. Interessant voor particulier, belegger én woningcorporatie.
Vereniging van eigenaren VvE beheer  vastgoedbeheer Utrecht De Bilt Woudenberg Soest Heuvelrug Bunnik Driebergen Amersfoort VvE beheer  vastgoedbeheer
privacy policy   |   disclaimer   |   algemene voorwaarden